Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2015

11:49
Jego domknięte wokół niej ręce to było jedyne bezpieczne miejsce na ziemi.
— Z.Nałkowska
Reposted fromyourtitle yourtitle viayounganna younganna
11:41
1504 0ef3
Reposted fromretaliate retaliate viainvisibile invisibile
11:40
2491 9573
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaaneth aneth
11:38
Twoim najsilniejszym atutem jest wyobraźnia. Wyobrażaj sobie tylko rzeczy dobre i piękne. Ty i twój los jesteście tym, czym twoje myśli i wyobrażenia.
— Joseph Murphy
Reposted fromrailus railus viaDajanaa Dajanaa
11:37
Ale to właśnie cała ona, z nagłymi wybuchami złości i pokręconym charakterem, raz była słodkim, delikatnym dzieckiem, a za chwilę dziką i namiętną kobietą
Reposted fromzenibyja zenibyja viaDajanaa Dajanaa
11:37
1790 0994
11:32
Reposted fromNaitlisz Naitlisz
11:26
Reposted fromKACHA KACHA viainconsistency inconsistency
11:25
1193 2041
Reposted frompesy pesy viainconsistency inconsistency
11:24
Pokaż oczy! - powiedział, dotykając jej podbródka. - Najwyższy czas, żeby ktoś Cię wreszcie zaczął kochać
— Stanisława Fleszarowa "Lato nagich dziewcząt"
Reposted frommielle mielle vialivhanna livhanna
11:22
Nieważne, na jaki szczyt się wspinasz – zawsze zabieraj kogoś ze sobą.
— Jesteś cudem - Regina Brett
Reposted fromkonwalia konwalia viainconsistency inconsistency
11:21
Może dziewięćdziesięciu dziewięciu na sto ludzi Cię zawiedzie, ale piękno świata tkwi w błędzie statystycznym
— "Hart of Dixie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viainconsistency inconsistency
11:19
Po tej śmierci Marka czuję, jakby przybyło mi z 10 lat
— podsłuchana na ulicy rozmowa dwójki starszych państwa

February 10 2015

22:46
4294 d6e9 500
Reposted fromerial erial viaPjbbbv Pjbbbv
22:46
22:45
22:40
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaWhiltierna Whiltierna
22:35
5973 4a06 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaLew-i-wilk Lew-i-wilk
22:23

Ravensburg (Baden-Württemberg)

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLew-i-wilk Lew-i-wilk
22:22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl